JUDr. Mgr. Andrea Pállová, advokát

Nitra

Likvidácia, riešenie úpadku, krízy v spoločnosti, ozdravenie a reorganizácia v obchodných spoločnostiach

Konzultácie, poradenstvo a zastupovanie klientov v celých procesoch ozdravovania činnosti, organizačných opatreniach, prípadne úkonoch smerujúcich k úplnému ukončeniu činnosti s právnym nástupcom, alebo bez neho.

  • Likvidácia, riešenie úpadku, krízy v spoločnosti, ozdravenie a reorganizácia v obchodných spoločnostiach
    Služba sa týka obchodných spoločností, ktoré v priebehu existencie čelia rôznorodým problémom a potrebujú ich vyriešiť ukončením činnosti, alebo sériou opatrení na odstránenie, alebo zmiernenie nežiadúcej situácie.

    605 €

    500 € bez DPH

Ak ste si nevybrali z ponúkaných možností alebo si nie ste istí, môžete špecifikovať svoju situáciu v nasledujúcom kroku. Ak ste si vybrali, môžete na vybranú možnosť v správe odkázať. Dopyt nie je záväzný.

Jak na to?

1

Vyberte si bezplatne službu, ktorá zhruba zodpovedá Vašej situácii. Výber služby nie je nutnosťou.

2

Popíšte nám Vašu situáciu, vyplňte kontaktný formulár online, behom chvíľky. Nejde o záväznú objednávku .

3

Počkajte na odpoveď od Vami oslovenej kancelárie či advokáta. Ozve sa Vám na e-mail .

Podobné služby od rovnakej advokátskej kancelárie

Nitra

Právne poradenstvo, príprava listín o akýchkoľvek úkonoch v spoločnostiach, organizácia valných zhromaždení, rozhodnutí spoločníkov, všetky zmeny v spoločnosti, predaj, založenie podielov, zmeny v orgánoch, zmeny základného imania, predaj podniku, zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti.

Služba zahŕňa osobnú konzultáciu, prípadne aj v sídle klienta, prípravu, vypracovanie dokumentov, rozhodnutí o prijímaných zmenách rôznorodého charakteru (personálnych, majetkových, týkajúcich sa podnikateľských aktivít) organizáciu zasadnutí, právne zastupovanie pred súdom, správnymi orgánmi, orgánmi kontroly podľa požiadaviek klienta. Služba je vhodná pre podnikateľov všetkých oblastí.

Cena za službu
od 363 € 300 € bez DPH
Viac info

JUDr. Mgr. Andrea Pállová, advokát

Vyhotovenie listiny o právnom úkone

Nitra

Služba zahŕňa osobnú konzultáciu, prípravu a vypracovanie zmluvy/listiny o právnom úkone podľa individuálnych požiadaviek klienta.  Je vhodná pri uzavieraní bežných zmlúv, ale najmä v prípadoch komplikovaných záväzkov, kde je potrebné dostatočne chrániť práva a oprávnené záujmy klienta vo vecnom aj časovom rozmere. Služba je vhodná aj pre klientov, ktorými sú subjekty verejnej správy – obce, školy, ďalšie subjekty poskytujúce verejnoprospešnú činnosť.

Cena za službu
od 242 € 200 € bez DPH
Viac info
Nitra

Produkt zahŕňa konzultácie, poradenstvo, prípravu, vypracovanie podkladov a zastupovanie klienta pri zápise do príslušného registra, poskytovanie služieb oprávnenej osoby počas trvania zmluvného vzťahu.

Cena za službu
od 303 € 250 € bez DPH
Viac info
Nitra

Zastupovanie klienta v sporovom, mimosporovom, trestnom a správnom konaní, vykonávanie všetkých úkonov zastupovania na konaniach, rokovaniach, príprava podkladov, konzultácie.

Cena za službu
od 121 € 100 € bez DPH
Viac info

Podobné služby od ďalších advokátskych kancelárií

Advokátska kancelária JUDr. Lucia Lehmanová

Prevod nehnuteľností

Nitra

Úvodná konzultácia (aj v elektronickej podobe), príprava zmluvy, návrhu na vklad, zastupovanie vo vkladovom konaní, vrátane spísania dodatku k zmluve o oprave chyby.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 300 €
Nie je platca DPH
Viac info
Nitra

Legal services and representation in citizenship law, immigration law including residence permits, family reunions, business support and visa applications, international protection and asylum law, administrative expulsion, and detention of foreigners.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 50 €
Nie je platca DPH
Viac info