Advokátska kancelária JUDr. Lucia Lehmanová

Nitra

Prehľad

Konzultácie online
Odbornosť
Individuálny prístup

Popis advokátskej kancelárie

Advokátska kancelária JUDr. Lucia Lehmanová so sídlom v Nitre poskytuje komplexné právne poradenstvo v rôznych oblastiach práva, najmä v oblasti občianskeho práva, práva nehnuteľností a pozemkového práva, rodinného práva, obchodného práva, trestného a priestupkového práva, pracovného práva či správneho práva.

Našim cieľom je nájsť pre klienta rýchle, efektívne a hospodárne riešenie jeho právneho problému a vybavenie záležitosti klienta k jeho maximálnej spokojnosti. Zakladáme si na individuánom prístupe, odbornosti a profesionalite, to všetko pri striktnom dodržiavaní pravidiel profesijnej etiky. Zabezpečujeme svojim klientom zastupovanie pri mimosúdnom a súdnom riešení sporov, zastupovanie klientov pred orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, notármi či exekútormi.

Hovoríme

Anglicky

Kontaktné informácie

Web:
Zobraziť adresu webu
Tel:
Zobraziť telefónne číslo
Email:
Zobraziť email

Hodinová sadzba

60 €

Štandardná sadzba
Nie je platca DPH

Graf zamerania

Právne služby

Advokátska kancelária JUDr. Lucia Lehmanová

Prevod nehnuteľností

Nitra

Úvodná konzultácia (aj v elektronickej podobe), príprava zmluvy, návrhu na vklad, zastupovanie vo vkladovom konaní, vrátane spísania dodatku k zmluve o oprave chyby.

Cena za službu
od 300 €
Nie je platca DPH
Viac info